Orientering om trafikk

Orientering om trafikk

Idrettsveien er stengt ved Storskaret. Dette gjelder for perioden 21.11. – 04.12.2016.

Danielsen har lenge vært kjent med at Idrettsveien ville bli stengt i løpet av høsten 2016. Vi var likevel ikke orientert om nøyaktig når dette kom til å skje. Statens vegvesen beklager at vi ikke har fått god nok informasjon om veistengingen. Skole og FAU har hatt møte med entreprenøren i dag. De bekrefter at de tenker på elevenes sikkerhet. Det skal alltid være sikret med gjerder mellom gangvei og anleggsområdet, og det skal alltid være åpen gangvei forbi anleggsområdet.

Mandag ettermiddag og tirsdag morgen var situasjonen rundt skolebuss uavklart. I løpet av tirsdagen fikk skolen informasjon om hvor bussen kjører i perioden 22.11. – 04.12. Elevene slippes av ved Sotra Arena på vei til skolen. Når elevene skal hjem, henter bussen dem i Smålonane. Elevene må benytte gangfelt når de krysser veier. Vi anbefaler gangfeltet ved Sotra Arena.

Når veien åpner igjen, kan vi glede oss over ny lysmast i krysset Arefjordsvegen – Idrettsvegen.

Vi vil benytte anledningen til å minne alle foreldre om hvordan de kan bidra til å gi elevene en tryggest mulig skolevei. Les mer om dette her:

Husk følgende:

  • De som kjører opp og ned til skolen (foreldre til elever på 1. – 4. trinn) – kjør sakte.
  • Vi ønsker minst mulig kjøring ned til skolen.
  • Bruk parkeringslys, eller slå av lysene når du stopper bilen. Da ser vi barna som står ved bilen.
  • Alle elever, også ungdommer, ja til og med voksne, må bruke refleks når det er mørkt. Dessuten må alle elever, også ungdommser, ja til og med voksne bruke hjelm dersom de sykler.
  • Parkerer du ved Straume Forum (bedehuset) så minner vi om at det bare eksisterer en utkjørsel. Bruk denne.

Mvh Frode Monsen, rektor & Ole Mortensen, leder i FAU

X