Rådgiver har tid til samtaler med elever og foreldre som ønsker å drøfte elevenes skolegang. Vi vil i fellesskap søke å finne frem til løsninger som kan øke elevens trivsel og progresjon i skolesituasjonen.

Overgang barneskole/ungdomsskole
Rådgiveren jobber tett sammen med lærerne for å få til en smidig og god overgang mellom barneskole og ungdomsskole. Rådgiver setter sammen med inspektør sammen nye grupper, slik at elever fra de mange barneskolene får møte hverandre. Nye elever på 8.trinn inviteres til ungdomsskolen i mai.

Overgang ungdomsskole/videregående skole
Alle tre årene på ungdomsskolen arbeider vi med yrkesorientering og fremtidsplaner. På 10. trinn har vi samarbeid med flere videregående skoler i vårt nærmiljø. Elevene får informasjon og besøker skoler etter eget valg. Vi har også et tett samarbeid med Danielsen Videregående Skole om hospitering der. På våren i 10.skoleåret søker elevene videregående utdanning. Dette gjøres på nettet, og jeg veileder elevene. Søknadsfristen er 1.mars. Du kan lese mer om det her:

Kontakt med hjelpeapparatet utenfor skolen
Skolen har skolelege og helsesøster i deltidsstilling. Vi er så heldig at vi har ansatt en egen veileder for elevene. Veileder har tett kontakt med elevene i forhold til psykososial trivsel.

Vi kan videre ta kontakt med andre spesialister og habiliteringssenter. Rådgiver kan formidle kontakt.

Både elever og foresatte er velkommen til rådgiverkontoret.

X