Skolepenger

Styret ved Danielsen Barne- og Ungdomsskule fastsetter satsen for skolepenger. Fra og med 01.01.2020 er prisen som følger: For Barneskolen 11 000 kr i året. For Ungdomsskolen 14 700 kr i året.

Gratisprinsippet gjelder. Det skal ikke påløpe noen andre kostnader enn dette i løpet av skoleåret.

Det skilles ikke mellom skolepenger og dekning av materiell slik vi gjorde tidligere. Det får konsekvenser for dem som har søsken. Nå får de søskenmoderasjon for hele beløpet.

Etter forskuddet som forfaller i juni, vil faktura komme hver måned fra oktober til mai. Det blir betalt skolepenger for hele august, og ingenting for juni.
Søskenmoderasjonen som gis fra søsken nummer to er 10% på hver elev. Dersom tre søsken går på Danielsen, får hver elev 16,67% rabatt.  Det er foreldrenes ansvar å melde fra til skolen dersom de har flere barn som er elev ved en Danielsen skole.

X