Skoleskysskort

Skoleskysskort

Siste skoledag blir alle skoleskysskort samlet inn av skolen.
Elevene kan reise uten skoleskysskort hjem siste skoledag og til skolen første skoledag etter ferien.
Alle bussjåfører og kontrollører er informert om dette av skyss.

Kortleserne på bussen skal avvikles, og skoleskysskortet blir et visningkort fra høsten 2020.

Elevene får tilbake skoleskysskortet sitt første skoledag etter ferien. Nye elever vil få nye kort.

X