Skolestart 2018

Skolestart 2018

Vi ønsker velkommen til nytt skoleår torsdag 16.august.

Trinnene møter:

  • 1.trinn-  kl.10:00 – 12:00.
  • 2. – 7.trinn – kl.08.30 – 12:00
  • SFO for 1. -4. trinn fra kl 12:00
  • 8.trinn – kl. 18:00 – 20:00
  • 9. og 10.trinn –  kl.08:15 – 10:30

8.trinn – oppstart på kveldstid:

Elever og foresatte på 8.trinn møter til oppstart i gymsalen kl. 18:00 torsdag 16.august. Det blir en kort fellessamling før elevene går sammen med kontaktlærerne til klasserommet. Det blir foredrag med barnevakten for foresatte i gymsalen.

Fredag 17.august:

Barneskolen: Skoledagen varer fra kl. 08:30 -13:15

Ungdomsskolen: Skoledagen varer fra kl. 08:15 – 14:15

 

 

X