Til eleven

Veilederen er ansatt ved skolen for å gi DEG et tilbud i tillegg til skolehelsetjenesten.
Du som elev kan selv ta kontakt, eller du kan bli henvist fra skolens personale. Foreldre kan også ta kontakt.
Det er ofte godt å snakke med noen om ting du tenker på.
Det kan være problemer med trivsel og helse både i forhold til skole, hjem eller venner.
Alle slags problemer som vi har, kan virke inn på helsen.
Veileder har taushetsplikt, det betyr at det du sier ikke blir fortalt til noen uten at det er avklart med deg først.
Du får ikke fravær for tiden du er hos veileder
Er du syk og trenger legebehandling, bør du bruke fastlegen din.

 

Ting det kan være godt å snakke om er:

Problemer i forhold til mennesker rundt deg fra tidligere eller nå…
Mobbing…
Spørsmål om kropp, pubertet, vennskap, seksualitet, kjærester….
Smerter i hode, mage, muskler…
Tristhet eller søvnvansker…
Spørsmål omkring mat, kropp, kroppsideal, spiseforstyrrelser…
Spørsmål og samtale om Gud og troen….
Det du tenker mye på….

 

Velkommen
irene

Tilstede Mandag, tirsdag og onsdag.

Skjermbilde 2015-08-25 kl. 08.55.48

 

X