Trafikalt grunnkurs.

Trafikalt grunnkurs.

Fristen for å søke trafikalt grunnkurs er nå gått ut.

 

 

VIP Trafikkskole tilbyr Trafikalt Grunnkurs (TGK) for elever ved Danielsen Sotra som har fyllt 15 år. Kursene holdes etter skoletid slik at elevene ikke trenger å ta seg fri fra skolen. Det legges opp til fire kurskvelder tre mandager og en onsdag, der onsdagen benyttes til mørkekjøring.

Trafikalt Grunnkurs er obligatorisk for alle som har tenkt å ta førerkort og må gjennomføres før man kan begynne å øvelseskjøre. Eleven må være fylt 15 år for å gjennomføre kurset. Ved fullført kurs, registrerer VIP Trafikkskole dette i Statens vegvesens register og vegvesenet utsteder øvingsbevis ved fylte 16 år.

For å få godkjent kurset må elevene ha vært til stede på alle kurskveldene (4 kvelder inkludert mørkedemo og førstehjelp). Ved fravær må tilsvarende kurskveld tas igjen ved et senere kurs.

VIP Trafikkskole følger Statens vegvesens læreplan for førerkort klasse B og BE. Kurset er på i alt 17 undervisningstimer og kan gjennomføres med inntil 16 elever pr. kurs.

Trafikalt grunnkurs er første trinn av fire i førerkortopplæringen. For detaljert kursinnhold se:
http://www.vegvesen.no/s/pdf//hb/252//

 

TILBUD:
VIP Trafikkskole tilbyr TGK inkludert mørkedemo for kr. 2500,- (veil. kr 3000,-)
Vi gir også gode tilbud til elevene hvis de ønsker å benytte VIP Trafikkskole ved senere anledninger.
Ønskes det mer informasjon ta gjerne kontakt på tlf 4000 4222 eller mail.

V.I.P.  TRAFIKKSKOLE A/S

Kanalveien 46, 5068 BERGEN, Tlf 4000 4222

post@viptrafikk.no, Org. Nr. 912 159 442, www.viptrafikk.no

 

KURSOVERSIKT TRAFIKALT GRUNNKURS
KURSENE GÅR TRE MANDAGER OG EN ONSDAG.
KURSSTART MANDAGER KL 1430.
ONSDAG KL 18/19, AVHENGIG AV LYSFORHOLD (MØRKEKJØRING).

KURS 1: MANDAG 12, 19, 26 OG ONSDAG 28/10
KURS 2 MANDAG 2, 9, 16 OG ONSDAG 18/11
KURS 3 MANDAG 23/11, 30/11, 7/12 OG ONSDAG 9/12

Eirik Nordeide – Daglig leder
VIP Trafikkskole

 

Påmeldingskjema som skal leveres i resepsjonen på skolen.
Ny frist: 19.oktober.

X