Tisseskulen

Informasjon om tisseskulen

  • Tisseskulen er eit gratis tilbod til alle elevar på barneskular i Øygarden kommune. 
  • Tisseskulen har konsultasjonstid tysdagar mellom 8.30- 15.00 på Ågotnes helsestasjon. 
  • Ein treng ikkje henvisning frå fastlege. Ta kontakt med helsesjukepleiar på skulen til bornet ditt eller ring direkte til Ågotnes helsestasjon for bestilling av time. 
C:\Users\local_elialg\INetCache\Content.MSO\6E86D384.tmp

Ågotnes helsestasjon 55096990

X