Valgkamp innspurt på Danielsen

Valgkamp innspurt på Danielsen

Fredag 4.september var det storflott politikerbesøk på skolen.
Ass.rektor Ingvill Blom hadde invitert Ordfører Eli Berland, Varaordfører Odd Bjarne Skogestad og ordførerkandidat Marianne Bjorøy AP til paneldebatt både på barneskolen og ungdomsskolen.
Elevrådsleder Nils Hisdal og nestleder Simon Kleven forteller politikerne om hvordan det er å være elev på på Danielsen Barneskole. Avdelingsleder Emil Myklestad inviterer politikerne med på sangen “Du har noe ingen andre har” Budskapet i sangen er at vi må møte hverandre med raushet. Dette gjelder både for politikere og elever. Deretter sitter 67 elever fra 5.-7.klasse klar for å stille spørsmål til politikerne. Etter en halv time er debatten over. Politikerne går innom 2.og 4.klasse før de haster videre.Neste runde finner sted på ungdomskolen. Her venter 90 tiendeklassinger på politikerne. Avdelingsleder Harald Ruud og samfunnsfaglærer Bjørn Møller kjører debatt. Friskole, kontantstøtte, søndagsåpne butikker, sysselsetting og Sotrasambandet diskuteres.
Rektor Frode Monsen avslutter timen. Han oppfordrer elevene til å vise respekt for politikerne.P1040378P1040373

X