irene

Irene Ludvigsen er skolens veileder.

Veilederen er en ekstra ressurs ved skolen vår og skal sammen med den kommunale helsesykepleieren arbeide for elevenes helhetlige trivsel og gi elevene et sted å henvende seg når de har bruk for støtte og samtale.

Både elever og foreldre er velkommen til å ta kontakt.

Veileder er tilstede MANDAG, TIRSDAG OG ONSDAG.

Irene Ludvigsen
Sykepleier og familieterapeut
irenel@danielsensotra.no
Tlf: 46977100/06

Opps, fant ikke skjemaet.

Veilederens rolle

I dag mer enn noen gang føler barn og unge på stress og utilstrekkelighet. De føler på mange krav fra omverdenen, både til prestasjoner og til utseende. Vi vet at mange sliter og har behov for et sted å henvende seg og noen å snakke med. Noen ganger lurer de på noe om seg selv, kroppen og helsa si, de kan slite med relasjoner og vennskap eller så trenger de kanskje bare å snakke. Den kommunale skolehelsetjenesten er tilgjengelig en dag i uken. Dette viser seg å være lite og derfor har Danielsen skole, Sotra utvidet dette tilbudet ved å ha ansatt en veileder. Likevel vil disse rollene overlappe hverandre en del og det vil bli noe samarbeid.

Les mer….

28.09.2012

Til eleven

Veilederen er ansatt ved skolen for å gi deg som elev et tilbud i tillegg til skolehelsetjenesten.
Du som elev kan selv ta kontakt, eller du kan bli henvist fra skolens personale.
Foreldre kan også ta kontakt.
Det er ofte godt å snakke med noen om ting du tenker på.

X