irene

Irene Ludvigsen er skolens veileder.

Veilederen er en ekstra ressurs ved skolen vår og skal sammen med den kommunale helsesykepleieren arbeide for elevenes helhetlige trivsel og gi elevene et sted å henvende seg når de har bruk for støtte og samtale.

Både elever og foreldre er velkommen til å ta kontakt.

Veileder er tilstede MANDAG, TIRSDAG OG ONSDAG.

Irene Ludvigsen
Sykepleier og familieterapeut
irenel@danielsensotra.no
Tlf: 46977100/06

Opps, fant ikke skjemaet.

Veilederens rolle

I dag mer enn noen gang føler barn og unge på stress og utilstrekkelighet. De føler på mange krav fra omverdenen, både til prestasjoner og til utseende. Vi vet at mange sliter og har behov for et sted å henvende seg og noen å snakke med. Noen ganger lurer de på noe om seg selv, kroppen og helsa si, de kan slite med relasjoner og vennskap eller så trenger de kanskje bare å snakke. I tillegg til den kommunale skolehelsetjenesten som er tilgjengelig på skolen, har Danielsen skole, Sotra også utvidet dette tilbudet ved å ha ansatt en veileder. Helsesykepleieren og veileder sin rolle vil overlappe og utfylle hverandre.

Les mer….

28.09.2012

Til eleven

Veilederen er ansatt ved skolen for å gi deg som elev et tilbud i tillegg til skolehelsetjenesten.
Du som elev kan selv ta kontakt, eller du kan bli henvist fra skolens personale.
Foreldre kan også ta kontakt.
Det er ofte godt å snakke med noen om ting du tenker på.

X