Velkommen tilbake til 5.-10.trinn

Velkommen tilbake til 5.-10.trinn

Mandag 11.mai kan vi ønske 5.-10.trinn velkommen tilbake til skolen. Vi gleder oss til å se elevene våre igjen.
Kontaktlærere sender ut informasjon om skolestart og hvor elevene skal møte. Vi ønsker at elevene våre skal komme nærmest mulig skolestart slik at de ikke blir hengende rundt på skolen.

Fint om alle repeterer smittevernsrådene hjemme i løpet av helgen. Barnetrinnet: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ Ungdomsstrinnet:https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Skolebussen går som vanlig fra Straume Terminal hver morgen. Har du barn som må ta bussen se informasjonsskriv om skoleskyss som er sendt fra kontaktlærer.

Velkommen!

X