Våg å tenke

Våg å tenke

Våg å tenke

Våg å tenke

I forbindelse med Danielsen-skolenes 80-årsjubileum i 2012 gav Egill Danielsen Stiftelse ut boken Våg å tenke – til bruk blant annet i de videregående skolene.

Våg å tenke er en oppfordring til nettopp å tenke selv, i møte med de mange påstandene og fortellingene i tekstene som omgir oss. Enten det gjelder fag, samfunnsdebatt eller populærkultur, må nøytralitetsmyten stadig utfordres. Det gir artiklene i boken god hjelp til.

Boken gir et kristent perspektiv på mange aktuelle temaer som også er pensum i tredje klasse i videregående skole. Samtidig bygges det bro til studier og yrkesliv.

Boken berører også sentrale spørsmål som har med personlig modning og bevissthet om eget livssyn å gjøre. Det har vært en klar målsetting å gi inspirasjon til lesernes egen «dannelsesreise», og å argumentere for kristen tro som troverdig og relevant for hele livet, forteller Margunn Serigstad Dahle, som har vært redaktør for boken. Med seg i redaksjonskomitéen har hun hatt rektor på Danielsen Intensivgymnas, Asle Ystebø, og inspektør ved Danielsen Videregående Skole, Nils Ivar Brennhaug.

Dette er artiklene i boka:

  • En åpen skoledør mot en ny tid, v/Kjartan Rødland
  • Trygg identitet, åpen for alle, v/Tore Hjalmar Sævik
  • Fri til å tenke – også på Gud, v/Asle Ystebø
  • Budskapet og brillene – om fag, formidling og forståelse, v/Margunn Serigstad Dahle
  • Menneskerettigheter i fortid, nåtid og framtid, v/Torkil Åmland
  • Meningsbrytning om menneskeverdet, v/ Håkon Lindland Tveit
  • Verdibasert ledelse – leder til nye verdier, v/ Nils Ivar Brennhaug
  • Karriereveiledning – med Danielsen Videregående Skole som eksempel, v/Kjersti Stenhjem Lie

Våg å tenke kan kjøpes fra Egill Danielsen Stiftelse for kr 199 + porto.