4-årig for idrettsutøvere

Tid til både trening og skole

Danielsen Videregående Skole har et tilbud til elever om å ta programområdet studiespesialisering over fire år. Dette tilbudet gjelder de elever som driver idrett i et slikt omfang at de trener eller øver nesten hver dag, og hvor også mange helger går med til konkurranser eller trening.

Når man søker om opptak ved skolen, må man krysse av en egen rute på søknadsskjemaet dersom man ønsker å få plass på det fireårige tilbudet. Deretter må man ettersende dokumentasjonen fra klubb, krets, forbund eller trener som kan bekrefte nivået på og omfanget av aktiviteten.

På Vg1 tilrettelegges ikke skolegangen spesielt, men skolen søker å samle de aktuelle elevene i én eller to klasser. Her er det viktig for eleven å dokumentere ryddighet i forhold til søknad om fravær og oppfølging med tanke på vurdering. Ved fravær fra skolen som følge av aktiviteten, kan man også be om hjelp med å tilrettelegge for å ta igjen det tapte.

Fireårige elever på Vg1 må søke innen 1. desember for å få fortsette med fireårig løp resten av skolegangen. Det er også mulig å søke da om å få begynne med et fireårig løp.

Vg2 og Vg3 fordeles over tre år med ca. 20 undervisningstimer per uke hvert år. På denne måten er det lettere å kombinere idrett og skole. Elevene har selv ansvar for treningsøktene. Det er viktig å merke seg at for eksempel borteboerstipendet bare tildeles med 2/3 hvert av disse årene.

De fleste som bruker mer enn 10 timer hver uke på en slik aktivitet, vil før eller senere oppdage at det er vanskelig å oppnå ønsket resultat både på skolen og i aktiviteten. Mange av disse velger derfor å bruke et ekstra år på å bestå nødvendige fag eller skaffe seg bedre karakterer. Vårt tilbud er motivert ut fra at vi tror det er bedre for eleven å planlegge denne tidsbruken fra begynnelsen av. Dessuten leder dette frem til et førstegangsvitnemål. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

 

X