400.000 kr til Indonesia

400.000 kr til Indonesia

Elevaksjonen inneværende skoleår resulterte i hele 400.00 kr, som går til Norsk Luthersk Misjonssamband sitt arbeid i Indonesia. Elevene i komiteen har jobbet hardt og godt og har organisert både juleaksjon, misjonsløp, flaskepanting, æresuke, bingo, cafe og elevaksjonsdag for å samle inn penger til prosjektet. Også lærerne har bidratt med blant annet boksalg og sokkestrikking. Elise Haugland, informasjonsrådgiver i NLM, mottok sjekken på 400.000 kr på skolesamlingen på tirsdag. Segwayen står ennå og venter på å bli vunnet av den eleven som samlet inn mest, da sponsorene til misjonsløpet ikke har betalt inn alt ennå. Tusen takk til alle som bidro!

Midlene fra neste års elevaksjon går til et av NLM sine prosjekter i Kenya, hvor fokuset er på rent vann.

X