Bokprosjekt om en sterk og grufull roman

Bokprosjekt om en sterk og grufull roman

Klasse 1A jobbe jobber med et prosjekt om romanen «Leksikon om lys og mørke». Den handler blant annet om jøder og nazister i Norge under 2. verdenskrig, om smerte, frykt og om tilgivelse. 

Mathilde og Emilie synes boka er interessant, men at den også er litt innviklet, da det er ulike historier som er bundet sammen.

Elevene kan velge selv ganske fritt hva de vil fokusere på, som for eksempel budskapet i boka, et eller flere temaer i boka, virkemidler eller for eksempel struktur. Mathilde og Emilie har valgt å fokusere på tema og budskap, og skal lage film eller skuespill med to medelever. De synes det er fint at de kan velge selv hvordan de vil presentere og hva de vil fokusere på.

Dette går rett inn i de tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap i fagfornyelsen.

Boka «Leksikon om lys og mørke» kan forøvrig anbefales på det sterkeste! Den er grufull, sterk og veldig viktig på samme tid.

X