Deltaelevene på hospitering

Deltaelevene på hospitering

Deltalinjeelevene var på hospitering i en organisasjon eller institusjon forrige uke, fra mandag til torsdag. FN-sambandet, asylmottak, Laget, Nordhordland Tingrett og Røde Kors hadde alle deltalinjeelever hos seg til hospitering. Elevene fikk oppgaver å utføre dersom det var mulig, og skulle ellers observere, lære og intervjue. Underveis skal de skrive blogg om hospiteringen, og i etterkant en rapport som de får en vurdering på.

Her kan dere se bilder fra hospiteringen hos FN-sambandet og hos Laget.

X