Deltalinjen gir praktisk erfaring og samfunnsengasjement

Vil du delta?

Gjennom tverrfaglighet og en praktisk tilnærming til fagene blir elevene på deltalinjen samfunnsengasjert.

Med deltalinjen √łnsker vi √• gj√łre deg bevisst p√• mulighetene du har til √• engasjere deg ved √• bidra positivt i samfunnet, enten det er gjennom sosialt arbeid, politikk, journalistikk, entrepren√łrskap eller annet. Samfunnsengasjementet gir deg st√łrre muligheter til √• p√•virke samfunnsutviklingen.

Foran Stortinget under studieturen til Oslo i Vg1

Hvorfor ordet delta?

Deltalinjen er en fordypningslinje p√• studiespesialisering innenfor programomr√•det samfunnsfag og √łkonomi. Navnet «delta» er valgt av flere √•rsaker.

I matematikken betyr delta endring, og elven i et elvedelta tar nye l√łp, sprer seg utover og p√•virker omgivelsene der den renner. P√• denne fordypningslinjen √łnsker vi √• oppmuntre til deltagelse og samfunnsengasjement, som igjen kan bidra til endring for den enkelte, for omgivelsene og for samfunnet. Engasjementet og endringen kan finne sted innen¬†sosialt arbeid, politikk, journalistikk, entrepren√łrskap eller annet.

Tett samarbeid med ulike bedrifter, organisasjoner og forskningsinstitusjoner preger denne linjen. Dette tydeliggj√łres gjennom det som skjer p√• deltalinjen.¬†I tillegg til at delta betyr endring og √• delta, har hver bokstav i ordet «delta» en spesiell betydning p√• deltalinjen;

  • D – debatter.¬†Gjennom undervisning og praktiske √łvelser skal elevene oppn√• kompetanse i √• argumentere for egne meninger i samfunnsdebatten. Dette gj√łres ved √• trekke inn ulike eksperter som foredragsholdere, og gjennom hyppige debatter i undervisningen. P√• den m√•ten tror vi at deltalinjen¬†vil gi et engasjerende milj√ł som utfordrer og st√łtter elevene i deres valg om √• bidra til en positiv endring i samfunnet.
  • E – ekskursjoner.¬†I Vg1 bes√łker elevene Stortinget i Oslo for √• l√¶re mer om blant annet Stortinget og hvordan det er √• v√¶re stortingsrepresentant. I Vg3 drar deltaelevene p√• en lengre utenlandsekskursjon til Uganda, hvor det blir fokus p√• entrepren√łrskap, politikk og sosialt arbeid.
    Siden deltalinjen krever mer ressurser, blant annet i forbindelse med studieturen til Oslo og utenlandsekskursjonen, er det et tillegg i skolepengene per måned på kr 200 i Vg1, kr 550 i Vg2 og kr 900 i Vg3 (for 10 måneder pr år alle årene).
  • L – l√¶ring i praksis.¬†L√¶ring i praksis vil si at elevene i √©n uke i b√•de Vg1 og Vg2 hospiterer i enten en bedrift, i en organisasjon eller institusjon, eller i et politisk parti. Disse ukene f√•r de praktisk erfaring og opplever skolefagenes relevans i arbeidslivet. Barnevakten, Bergen Tingrett, R√łde Kors, politiske partier og byr√•d, avisen Dagen, FN-sambandet og Jusformidlingen er eksempler p√• steder elevene har hospitert.
  • T – tverrfaglighet.¬†For √• oppn√• tverrfaglighet, vil elevene ha et programfag allerede i Vg1 (5 t/uke). 2-timers faget geografi flyttes derfor fra Vg1 og opp til Vg2.
    Samfunnsengasjementet vil også sette sitt preg på ulike fellesfag, spesielt norsk, kristendom, samfunnsfagene og matematikk 1P (praktisk matematikk), i tillegg til programfagene.
  • A – arrangementer.¬†Elevene lager selv, ved hjelp av l√¶rerne, arrangementer p√• og utenfor skolen, og¬†knytter gjennom dette b√•nd til personer og organisasjoner utenfor skolen. Arrangementene¬†er knyttet opp til kompetansem√•lene i samfunnsfagene.

Ordsky

Deltalinjen sin visjon

Vi vil utdanne og engasjere unge til å delta i samfunnsutviklingen, i tjeneste for Gud og mennesker

Fag og inntak

For √• oppn√• en mer praktisk tiln√¶rming til fagene og √łkt tverrfaglighet, vil elevene p√• deltalinjen ha et programfag allerede i Vg1 (5 t/uke). De som velger √łkonomi som fordypning vil ha programfaget markedsf√łring og ledelse 1, og vil gjennom dette faget f√• mulighet til √łkt praktisk erfaring gjennom √• drive ungdomsbedrift.¬†Dermed f√•r disse elevene¬†helt fra ¬†Vg1 av en¬†erfaring med og kompetanse i √• v√¶re gr√ľndere.

De som velger den samfunnsfaglige retningen p√• deltalinjen, vil ha programfaget sosiologi og sosialantropologi i Vg1.¬†Med b√•de samfunnsfag (3 t/uke) og sosiologi og sosialantropologi (5 t/uke) i Vg1, vil¬†elevene f√• st√łrre mulighet¬†for samfunnsfaglig tenkning og praktisk tiln√¶rming til fagomr√•det. Det blir dermed mer tid til debatt, ekskursjoner og annen l√¶ring i praksis.

For å unngå for stor faglig belastning for delta-elevene, er det obligatoriske 2-timers faget geografi flyttet fra Vg1 og opp til Vg2. De elevene som tar Vg2-året ved en av våre samarbeidsskoler i USA, må ta geografi-faget i Vg3.

P√• Vg2¬†anbefaler vi delta-elevene ta Samfunns√łkonomi 1 som programfag. I dette faget studerer vi beslutninger og valg som √łkonomiske akt√łrer – individer, bedrifter, staten og andre – tar, og fors√łker √• forklare bakgrunnen for beslutningene. Du vil l√¶re √•¬†beskrive og forst√• samfunnet for √• kunne p√•virke og forutse hva som vil skje.

Det blir gitt et tilbud om √• s√łke seg til deltalinjen¬†i Vg1 ved svar p√• inntak.¬†Det betyr at en ikke trenger √•¬†s√łke seg til deltalinjen ved det ordin√¶re opptaket 1. mars, men at en f√•r muligheten til dette¬†ved et¬†positivt svar p√• s√łknad om opptak.

X