Derfor bør du bli DELTA-elev

Derfor bør du bli DELTA-elev

Deltalinjen er en fordypningslinje på studiespesialisering innenfor programområdet samfunnsfag og økonomi her på Danielsen VGS. Gjennom tverrfaglighet og en praktisk tilnærming til fagene blir elevene på denne linjen samfunnsengasjert. En av deltaelevene, Martine Ågotnes i Vg3, har i norskfaget skrevet en flott tekst om hvorfor du bør velge å gå på deltalinjen.

Derfor bør du bli DELTA- elev

Har du noen gang sittet i en klasse, der ingen snakker. Læreren stiller et spørsmål og den eneste som rekker opp hånden er deg.  Timene er helt like. Med folk som ser på klokken, hvisker stille til hverandre og følger med på læreren, men aldri i livet ville sagt sine tanker høyt. Du sitter i klasserommet og ser deg rundt. Du savner engasjement, du savner noe liv i timene og du savner noen som du kan diskutere med.  Du savner rett og slett noe som vil gjøre skoledagen din spennende igjen.

Hva hadde du sagt om jeg sa at det var en linje som går ut på akkurat det du savner. En linje som går ut på å ha en litt annerledes skolehverdag. En linje som går ut på engasjement og diskusjon. Tror du meg ikke? Det forstår jeg. Høres for godt ut til å være sant, men jeg lover deg, det er sant. DELTA heter denne linjen, du finner den på Danielsen Videregående skole. Det er en treårig fordypningslinje innenfor programområdene samfunnsfag og økonomi. Der du velger et 5 timers programfag i første klasse. Enten sosiologi og sosialantropologi eller entreprenørskap og bedriftsutvikling. Fag som hjelper til å gjøre en forskjell i samfunnet.

Ordet DELTA kan bety mange ulike ting, men DELTA-linjen bruker tre ulike definisjoner på ordet. På den ene siden ser vi på DELTA som å DELTA aktivt i samfunnet og være med å engasjere seg i det som skjer i både Norge og resten av verden. Innenfor matematikk betyr DELTA endring. Med dette menes at vi som elever skal være med å endre samfunnet. Ved hjelp av glede og engasjement. I tillegg tenker vi på begrepet elvedelta. Dette er landområder som ble dannet ved avleiring ved munningen av en elv. Elvedeltaer er svært ustabile, og det er lett for at de sprer seg. Dette er en del av visjonen til alle som er en del av DELTA. Vi ønsker ikke at det bare er de som går DELTA som skal være engasjert. Vi ønsker at DELTA skal spre seg slik at flere kan gjøre en forskjell.

 

Det er ikke bare selve ordet DELTA som har en betydning, hver bokstav står for noe. Hver bokstav har sin helt egen historie. Historie om hva vi har gjort. Historie om hva vi ønsker å få gjort. Historier som er med på å forme oss og verden rundt oss.

D står for debatter. Debatter både i klasserommet, i offentligheten og i lunsjen. Debatter om de store tingene, som konflikter i ulike land, arbeidsledighet og innvandring, men også de små debattene. Debattene om det er taco eller pizza som er det beste, eller hvordan helgen blir best brukt: På shoppingtur i byen eller på telttur langt vekke fra sivilisasjonen? Venner som respekterer dine meninger og tør å si sine, er de beste vennene du kan få. Dem får du nok av på denne linjen

E står for ekskursjon. Å reise er en viktig del av å kunne forstå det store verdensbilde. I DELTA reiser vi både innlands og utlands. I første klasse reiser vi til Oslo for å besøk Stortinget. Dette er en lærerik tur der vi får lært mer om hvordan Stortinget fungerer, samt besøke andre viktige steder slik som 22.juli-museet. Dette er fin tur der DELTA-elevene blir godt kjent med hverandre og som klasse. I tredje klasse står den store utenlandsturen til Uganda for tur. Dette blir en opplevelse for livet. Med besøk i både barneby, på universitet og en tur på safari. Unn deg et minne fot livet, velger smart, og velger DELTA!

L står for læring i praksis. Det er viktig for DELTA at elevene ikke bare sitter bak en pult for å lære. Denne linjen ønsker at elevene lærer i en ny setting med nye impulser. Derfor har vi en uke som blir kalt hospiteringsuken. Dette er en uke der du som elev blir plassert i en organisasjon eller bedrift der du blir med og følger arbeidet de gjør på en daglig basis. Denne uken er annerledes enn en vanlig skoledag, og gir deg en mulighet til å få et innblikk i en mulig fremtidig jobbhverdag. De ulike plassene som har vært mulig å velge tidligere år er FN-sambandet, helsebyrådet, Røde Kors, Tinghuset og flere andre spennende og lærerike steder.

T står for tverrfaglighet. Det er ikke bare i de to programfagene det er DELTA-preg. DELTA-teamet, som er dem som jobber for at DELTA skal bli den best mulige linjen, prøver å få DELTA-preg i alle fagene. Eksempler på dette er at det blir ekstra mange debatter i de fleste fellesfagene.  Slik som norsk, engelsk, samfunnsfag. Ja, til og med i naturfag har det vært rom for diskusjon. I tillegg har vi vært en del av flere lærerike og kule rollespill som blant annet ble organisert av FN-sambandet

A står for arrangement. Som DELTA-klasse får vi også lov til å være med på en rekke lærerike arrangementer, samt lage våre egne. Vi arrangerer en såkalt DELTA-dag hvert år når det nærmer seg jul. Formålet med dette er at vi skal gjøre noe kjekt for noen andre. Vi har blant annet hatt denne dagen for flyktninger på asylmottak og eldre på sykehjem. Denne dagen får vi som elever være med å bestemme både hvem vi ønsker å gjøre det for og opplegget vi synes virker kjekt å gjennomføre. I tillegg så arrangerer førsteklasse en samfunnfagdag for resten av førsteklassene når det nærmer seg sommeren. Der de igjen får mye ansvar og være med å bestemme store deler av opplegget.

Om du etter å ha lest alt dette er likevel usikker på om du ønsker å velge DELTA, så hør på meg. Da jeg tok valget om å gå DELTA, ante jeg ikke hva som ventet meg. Tro meg likevel når jeg sier at er det beste valget jeg noen gang har tatt. De vennene jeg har fått og de minnene vi har skapt sammen er uvurderlige. Jeg kan ikke forestille meg en hverdag uten disse menneskene, og føler en like stor stolthet hver gang jeg forteller at jeg er en DELTA. Løft blikket, se verden, velg DELTA

X