Diktlesing på Valentinesdagen

Diktlesing på Valentinesdagen

Klasse 1H hadde besøk av dikteren Halldis Reigstad i norskfaget, og det på selveste Valentinesdagen. Den kjente dikteren framførte den egenskrevne barnesangen Tett ved sida mi går Jesus for elevene. 1H hadde pyntet klasserommet og bakt Valentines-boller til besøket.

– Å dikte er å fortette språket, å få fram noe med færre ord, sa Halldis Reigstad. Hun framførte flere flotte dikt hun hadde skrevet. Elevene skrev også dikt og det var samtaler omkring dikting.

Da Halldis Reigstad åpnet opp for spørsmål lurte en av elevene på om det er vanskelig å få tekst til å rime.
– Skriver du andre dikt enn «Jesus-dikt», spurte en annen elev.
Halldis Reigstad kunne da fortelle at hun skriver både om naturen og om medmenneskelige forhold.

X