Deltar i Holbergprisen i skolen

Deltar i Holbergprisen i skolen

Elevene i den ene sosialkunnskapsgruppen er med i konkurransen Holbergprisen i skolen. Det er en nasjonal forskningskonkurranse for elever på videregående innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Elevene skal da leverer et forskningsprosjekt, og konkurrerer med elleve andre skoler i landet. Det er en spennende prosess, og motiverende å være med i konkurransen! Underveis i prosessen får gruppa flere ganger besøk og hjelp av en etablert forsker fra Universitetet i Bergen. Vi fikk sosiolog Mariya Bokova som vår forskerkontakt, og var svært fornøyd. Elevene har valgt å jobbe med problemstillinger innenfor emnene psykiske plager, pensjon og likestilling, prostitusjonsmiljøet i Bergen, rehabilitering i fengselet og meldeplikten og tiltak som barnevernet gjør. Dette er alle emner innenfor læreplanen i sosialkunnskap.

X