Elevforedrag om Nansen

Elevforedrag om Nansen

I historiefaget i Vg3 har elevene en presentasjon av en historisk person. Jakob i 3B hadde nylig et interessant foredrag om Fritjof Nansen. Han forteller at han har lest mye og forberedt seg godt til foredraget.

Jacob fortalte at Nansen var alt fra nasjonsbygger og politiker til forsker. Mest kjent er han gjerne som polfarer, og han regnes for å være den første på Nordpolen.

Jacob leste en del om Nansen på barneskolen, og han sier at de også har hatt om Nansen i norskfaget. Et besøk på Frammuseet i Oslo i 7. klasse skapte interesse og motivasjon for å lære mer om Nansen. De kunne selv velge hvilken historisk person de ville fokusere på innenfor en bestemt tidsperiode, og for Jakob var det et ganske enkelt valg.

 

X