En bærekraftig innvandringspolitikk

En bærekraftig innvandringspolitikk

IMG_3929

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) besøkte Danielsen Videregående Skole i går. Hun holdt et lite foredrag for en del av våre elever om temaet innvandring, og da med særlig fokus på flyktningkrisen.

Listhaug sa at hennes utgangspunkt var at alle ønsker å hjelpe medmennesker i vanskelige situasjoner, men at det er en begrensing hvor mye Norge greier å hjelpe, og pekte derfor på behovet for en bærekraftig innvandringspolitikk. I følge Listhaug ville dette være nødvendig for å kunne beholde vår velferdspolitikk og fortsatt hjelpe de utsatte, både her hjemme og i nærområdene. Dette innebærer innstramminger mente hun, og hevdet at hvor mange flyktninger som kommer har mye å si for i hvilken grad integreringen lykkes og hvor lett det er for dem å finne arbeid.

Statsråden understreket samtidig at de som flykter fra krig og lignende tilstander har krav på opphold, og at vi må ivareta dem som har fått opphold på best mulig måte. Videre sa hun at egeninnsats fra deres side gjennom krav til dem er viktig, og dessuten tiltak fra frivillige organisasjoner og det private næringslivet.

Etter foredraget stilte elever fra Vg1 deltalinjen, skolens fordypningslinje innenfor programområdet samfunnsfag og økonomi, flere spørsmål til Listhaug.

Martine Ågotnes lurte på hvor gammel hun var da hun begynte å interessere seg for politikk, og hvem det var som inspirerte henne. Statsråden svarte at hun allerede som tiåring hadde Dagsrevyen som yndlingsprogram, og at John Alvheim fra FrP var en av hennes politiske forbilder.

Kristina Kjøraas stilte spørsmål ved om ikke viktigheten av å holde sammen som familie er universell og om ikke dette burde gå foran relativt unødvendige innstramminger.
– Det er tøft for mange, men en betydelig andel av de som kommer kommer på familiegjenforening, svarte Listhaug. – Kanskje de som kommer nå vil anstrenge seg enda mer for å lære norsk og få jobb, mente statsråden.

– Du gir uttrykk for at en økt innvandring vil være en byrde for det norske samfunnet, men mener du det også kan bli sett på som en ressurs? spurte Sunniva Aarvik. Listhaug svarte at innvandrere bidrar med mange positive ting inn i det norske samfunnet. Det eneste eksempelet hun ga elevene når det gjaldt dette var spisesteder med utenlandsk mat.

Leonora Hjelle lurte på hva som motiverer henne til å fortsette å være politiker når hun får så mye kritikk i media, og om den er med på endre hennes valg og synspunkter.
– Det vil være sterke følelser knyttet til dette temaet (det vil si innvandring og flyktninger, red.adm.), og det er min oppgave å stå i dette når jeg får kritikk, svarte Listhaug. Videre poengterte hun at hun fokuserte på å være saklig og ikke gå til personangrep når hun ble kritisert.

Under besøket var det hele tiden stille i auditoriet, så det var tydelig at de over hundre elevene syntes det var spennende å møte statsråden på en slik måte.

Sylvi Listhaug takket for delta-elevenes spørsmål, og var tydelig imponert over spørsmålene de stilte. Etter spørsmålene ble statsråd Sylvi Listhaug overrakt skolens jubileumsbøker, og så var besøket plutselig over.

Se NRK Vestlandsrevyen om statsrådsbesøket.

X