– Får hjelp til det jeg trenger

– Får hjelp til det jeg trenger

Her på Danielsen VGS har vi leksehjelp hver tirsdag og onsdag etter skoletid. Da kan alle de elevene som ønsker det få hjelp med leksene av faglærerne i realfag.

– Jeg føler at jeg kan få hjelp til det jeg trenger, både av medelever og dyktige faglærere, sier Ester Keilegavlen om leksehjelp.

May-Linn Aasen forteller at hun opplever leksehjelp som både sosialt og faglig bra.

X