Forklarer veien på film

Forklarer veien på film

– Det er spennende å prøve oss fram selv, i stedet for å bare å sitte i ro, sier Silje i 1D om filmoppgaven i spansk i forrige uke.

Silje og resten av spanskgruppen hennes i Vg1 hadde i oppgave å lage en film hvor de forklarte veien til to ulike steder i Bergen. De skulle også fortelle hva de gikk forbi på veien. På forhånd hadde de lært nødvendige ord og uttrykk, og øvd seg i klasserommet i dialoger og gjennom å prøve fysisk ved hjelp av tenkte steder rundt i klasserommet.

Sonja i 1D, og en av elevene i spanskgruppen, syntes det var et koselig undervisningsopplegg!

X