Forskerdag

Forskerelevene i Vg1 og Vg2 og elevene i faget teknologi og forskningslære 2 hadde en forskerdag tidligere i uka. De hadde fokus på forskningsetikk, miljøperspektiv og samfunnsansvar. Foredragsholdere fra UiB, forskningsinstituttet og Fylkesmannen i Hordaland holdt foredrag om blant annet «forskning på lakselus».

Senere på dagen besøkte elevene forskningsinstitusjonen  NORCE.

X