Forskerlinjeelevene i Japan

Forskerlinjeelevene i Japan

Forskerlinjeelevene i Vg3 var nylig på en to ukers studietur til Japan for å besøke teknologibedrifter og ikke minst for å oppleve en helt annen kultur. Maria Nesheim Erichsen og Gard Askeland var to av de 23 elevene som dro sammen med fire lærere.

Maria og Gard under broen vedsiden av bromuseet

Maria og Gard under broen vedsiden av bromuseet.

– Kan dere fortelle litt om de beste opplevelsene dere hadde i Japan?
– Den dagen som startet med fiskemarkedet og tunfiskauksjonen var veldig spennende, synes Maria.
– Etter fiskemarkedet var vi på Miraikan fremtidsutsikter, hvor de gjorde mye teknologi og noen forsøk med superledere, forteller Gard. – Vi var på sumobryting etterpå, fortsetter Gard. – Spesielt, for de gjorde ritualer før de begynte å slåss. Kastet salt utover banen i flere minutter og så 10 sekunder med slåssing. – Vi forstod ikke poenget med dette, medgir han.

Sumobryting

Sumobryting

Så forteller de om besøket på Mazdafabrikken hvor de fikk se et samlebånd med Mazda og bilene som ble stadig mer ferdige. Det var en svær fabrikk hvor det jobbet mange tusen arbeidere og hvor de også bodde.

Maria synes atombombemuseet i Hiroshima var veldig interessant.
– Vi så først bygningen som var under og minnesmerket for barn og den evige flammen som brant for de som har dødd og kommer til å dø, forteller hun. – Og vi så gjenstander fra Hiroshima og hvordan og hvor de døde, fortsetter hun.

Bygningen som står rett under der atombomben sprengtepng

Bygningen som står rett under der atombomben sprengte.

Maria og Gard synes også utstillingen om Kobe, som ble truffet av jordskjelv på 90-tallet, var spesielt å få oppleve. Utstillingen viste historien til mennesker som ble offer for jordskjelvet. Det var mange bilder og modeller av de som ble rammet, og også mye om jordskjelvteknologi, og hvordan man kan bygge hus som kan stå i mot jordskjelv.

–  Har dere lært noe spesielt under studieturen?

– Vi lærte mye om systemene om kulturen og at de er veldig høflige, sier Maria.
– Vi har sett et samfunn som er veldig forskjellig fra vårt, men som likevel fungerer veldig bra, hevder Gard.

– Er det noe dere kan ta med dere videre faglig og ellers?
– Mest historie fordi vi lærte historien til de forskjellige bygningene vi besøkte, svarer Maria.
– Og realfag i praksis, for eks bilfabrikken, hevder Gard.
– Og så hadde vi veldig mye sosialt fellesskap og måltidene var stort sett elevstyrt, forteller Maria.

Både Maria og Gard kan anbefale andre å dra og oppleve Japan:)

Elevene var så heldige å få støtte til studieturen fra Sasakawafondet. Støtten utgjorde tilsammen kr 69 000, noe som gjorde kostnadene til turen en del lavere.

X