Første skoledag i 1A

Første skoledag i 1A

Første skoledag startet med en fellessamling for alle Vg1-elevene. Etterhvert gikk de til sine klasser og fikk utdelt skolebøker og skaffet seg bokskap. Her er 1A samlet rundt langbordet til lunsj på første skoledag. Elevene fikk også mye informasjon, og 1A-elevene reflekterte rundt forventninger og roller knyttet til fag, undervisning, lærere og til det å være elev. En muntlig aktiv gjeng allerede!:) Det ble også tid til et par bli kjent-leker.

X