Friskoleprisen

Friskoleprisen

Vår kjære rektor gjennom mange år, Lars Johan Danielsen, mottok mandag friskoleprisen 2014. Han var rektor her på Danielsen Videregående Skole i flere tiår, og markerte seg som en leder som jobbet for friskolesaken både internt på skolen, nasjonalt og ved å arbeide for et samarbeid med kristne skoler i USA.

Vi gratulerer Lars Johan Danielsen med den vel fortjente friskoleprisen!

Les mer i Norge IDAG.

X