Gleder seg som en «unge» til å treffe elevene sine igjen!

Gleder seg som en «unge» til å treffe elevene sine igjen!

Arnt Frode Stava har vært ansatt og undervist ved skolen vår i hele 23 år! Han underviser i matematikk, fysikk og i teknologi- og forskningslære, og er glad i fagene sine. Og ikke minst liker han å være sammen med ungdommer!

 

Arnt Frode er glad i fagene sine!

Arnt Frode er glad i fagene sine!

– Det å jobbe på Danielsen oppleves som et kall, fordi jeg får synliggjøre det jeg tror på i hverdagen. Danielsen VGS er en flott skole hvor man kan formidle troen på en naturlig måte for både elever og kolleger. Danielsen VGS er en veldig god arbeidsplass, med god trivsel med en dynamisk og godt kollegafellesskap, mener Arnt Frode.

Fantastisk, er ordet Arnt Frode bruker om det å være sammen med elevene i undervisningen. Han understreker at det gjelder både det å være med på å utvikle deres kunnskaper og samtidig være med på utviklingen deres ellers.

– Når det er lenge siden jeg har truffet elevene mine, gleder jeg meg som en unge til å treffe dem igjen!

– Hvilke gleder og sorger bærer lektorjobben med seg?

– De beste øyeblikkene er når elevene forstår ting og setter pris på læring. Og også det å se tilbake på en elev som man har hatt i flere år og se på utviklingen deres er stort, forteller Arnt Frode.

Så synes han synes det er trist å se elever som har satt seg egne mål, men som likevel ikke oppnår dem.

– Det er også et savn at en del av de lærerne som var her når man startet ikke jobber på skolen, enten fordi de er blitt pensjonister eller fordi de er gått bort.

– Kan du fortelle noe om deg selv som kan være kjekt for oss å vite?:)
–  Jeg ble kåret til månedens spiller i Brann i juni 2003.
– Og så har jeg skikkelig sprøyteskrekk og gruer meg til å ta vaksinen!

Vi takker for den gode praten, og for den flotte jobben han gjør på skolen vår!

X