Velsignet jul!

Velsignet jul!

Med disse ordene ønskes dere alle en velsignet julehøytid:

Mitt hjerte alltid vanker
i Jesu føderom
der samles mine tanker
som i sin hovedsum
Der er min lengsel hjemme,
der har min tro sin skatt:
jeg kan deg aldri glemme
velsignet julenatt!

X