Helsesykepleier

Helsesykepleier gir råd og veiledning

Både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige problemer virker inn på helsen din. Helsesykepleieren er en del av skolehelsetjenesten, og skal bidra til å fremme god helse blant elevene våre.

Dersom du er syk og trenger legebehandling, oppsøker du fastlegen din eller legevakten.

Helsesykepleieren samarbeider med lærere, rådgivere, skoleprest, psykolog, PPT, fastlege og fysioterapeut.

Ta gjerne kontakt med helsesykepleier dersom du har problemer med helse og trivsel i forhold til deg selv, skole, hjem eller venner. Elever kan oppsøke helsesykepleier direkte, eller bli henvist fra lærere. Foreldre kan også ta kontakt og be om at eleven innkalles.
Tilbudet er gratis og helsesykepleier har taushetsplikt.

Helsesykepleieren vår kan kontaktes på;

Helsesykepleier Edith Breivik

X