Hiv-/aids-arbeid i Elfenbenkysten

Hiv-/aids-arbeid i Elfenbenkysten
Neste års elevaksjonsprosjekt er nå valgt. Etter gode presentasjoner ved representanter for ImF og NLM var det stor stemning da NLM-prosjektet «Hope for all» – hiv/aids-arbeid i Elfenbenskysten – gikk av med en klar seier i avstemningen. 
 

Bildet er tatt fra NLM sin nettside: http://www.nlm.no/nlm/stoett-oss/prosjektkatalogen/vest-afrika2/elfenbenskysten-helse

Dette skriver NLM om prosjektet på sine hjemmesider:
«Elfenbenkysten er et av de landene i Vest-Afrika som er hardest rammet av hiv og aids. 6,4 prosent av unge, voksne kvinner mellom 30 og 40 år er smittet. Mangel på kunnskap, analfabetisme og kulturtradisjoner er faktorer som har gjort dette til et så stort problem. Gjennom prosjektet «Hope for all» har man som mål å bevisstgjøre folk i de bydelene NLM arbeider. Prosjektet dreier seg om formidling av kunnskap, forebygging, behandling, om hvordan det er å leve med sykdommen og hvordan familien kan takle situasjonen.
Man informerer både gjennom større møter og hjemme hos enkelte familier, både på fransk og mahou.

Hiv og aids er svært tabubelagt, og det er et stort poeng at testingen er et lavterskeltilbud. Derfor vil det være mobile teststasjoner, samt dør-til-dør-testing. NLM samarbeider med lokale helseforetak og skal blant annet utføre hurtigtesting. De som tester positivt vil bli henvist til offentlige hiv-/aids-foretak.»

X