Hva elevene sier

Inkluderende miljø

Her blir du akseptert som den du er, en trenger ikke å være lik alle andre. Andre plasser føler en ofte press til å være lik alle andre, men ikke her. Her kjente jeg meg velkommen med en gang, både på skolen og i klassen
 – Johanna Magdalena Husebye, tidligere elev på studiespesialisering

Gode lærere

Lærerne her er positivt innstilt, de er interessert i det de snakker om og greier å lære det vekk. Og hvis lærestoffet er tungt og mer vanskelig å lære, er lærerne der og pusher mer på.
– Askil Husdal Øye, nåværende elev på helse- og oppvekstfag

Tilrettelagt undervisning

Her er god undervisning, jeg klarer å henge med i timen. Trodde at videregående var vanskelig, men her blir det tilrettelagt for oss hvis vi trenger det. 
-Kristoffer Christensen, nåværende elev på helse- og oppvekstfag

Med åpne armer

Begynte her på Danielsen først i 2. klasse, og jeg ble tatt i mot i klassen med åpne armer. Her har folk venner overalt i alle klasser. Har aldri sett noen her som har blitt satt utenfor eller som ser ut til å bli mobbet.
-Perline Kleiveland, nåværende elev på studiespesialisering

X