Kjekt å lære flere språk!

Kjekt å lære flere språk!

Guten Morgen! Bonjour! Buenos dias!

I går hadde elevene i Vg1 og Vg2 på studiespesialisering språkdag. Målsetting med språkdagen var å skape økt interesse for ulike språk, og å se viktigheten av å lære flere språk. Fokuset var på fremmedspråkene vi tilbyr her på skolen, det vil si tysk, fransk og spansk.

Under det første fellesarrangementet presenterte elever seg selv på ulike språk, som mandarin og serbisk, og «Fader Jakob» ble sunget flerspråklig.

Etterpå valgte elevene to aktiviteter, hvor formålet var å prate på fremmespråket og/ eller lære litt om språkområdet. Noen bakte kaker og lagte løksuppe og gløgg ut fra franske, tyske og spanske oppskrifter. Andre lagte kahoot med spørsmål knyttet til de tre språkområdene. Mange spilte brettspill, og noen sang i kor.

Mange uttrykte at det var en kjekk dag, at de hadde lært nye ord og at dette motiverte til å lære mer!

X