Klimasjakk hos FN-sambandet

Klimasjakk hos FN-sambandet

På blokkdagen i samfunnsfag i forrige uke var 1C på besøk hos FN-sambandet for å spille klimasjakk . Det var kjekt og motiverende for elevene å forhandle med hverandre om hvor mye de kunne slipp ut pr innbygger. Klimautfordringene ble en ganske så praktisk oppgave! Målet for dagens forhandlinger var å unngå en oppvarming av klimaet utover 2 grader.  Elevene møttes i forhandlingsgrupper på tvers av land og representerte der «sitt» land – enten Kina, EU, USA, Bangladesh, India eller Brasil.

Gruppene fikk så utdelt 135 kopper, og en del av disse skulle de så fordele på landene etter hvor store CO2-utslipp landet slipper ut pr i dag. 1 kopp representerte 1 tonn CO2 pr innbygger. Forhandlingene i grupper og deretter innenfor det enkelte land dreide seg så om hvor mye en kunne redusere sine C02-utslipp de neste tiårene for å begrense oppvarmingen til 2 grader. For å klare dette måtte en forholde seg til de 135 koppene og ikke trenge flere kopper fram til år 2050.

Alle gruppene klarte å nå målet om maks 2 graders oppvarming:)

X