Besøk til kongelige residens

Besøk til kongelige residens

I ekskursjonsuken var en større gruppe Vg3-elever på studietur i Serbia. Der fikk de være med på besøk til Kronprinsfamilien. Her fra gaveoverrekkelsen. Se også innleggene om Serbia-turen på vår Facebook-side.

X