Kreative arbeidsmetoder

Kreative arbeidsmetoder

Kathleen, Stendal i 3F er svært fornøyd med undervisningen hun får her på Danielsen.
– Jeg setter stor pris på de kreative undervisningsmetodene jeg får være en del av på Danielsen! Jeg føler jeg har fått oppleve nye måter å oppnå mestringsfølelse på, sammenliknet med ved tradisjonelle undervisningsmåter. Dette gjør også skolehverdagen min mer spennende og givende, forteller Kathleen.

X