Ledige stillinger

Ledige undervisningsstillinger ved Danielsen Videregående Skole

Vi har behov for lærere med undervisningskompetanse i følgende fag (sannsynlig prosent i parantes) for skoleåret 2019-2020:

Geografi (30 %)
Kroppsøving (53 %)
Norsk (57% vikariat)
Matematikk (27% vikariat)
Naturfag (14% vikariat)
Kristendomskunnskap (12% vikariat)

Helse- og oppvekstfag:
Programfag Helsefremmende arbeid (65% vikariat)
Yrkesfaglig fordypning (37% vikariat)
Yrkesutøving (23% vikariat)

Vi ser etter faglærere med interesse for

  • å jobbe ved en kristen friskole
  • å ta på seg kontaktlæreroppgaver
  • pedagogisk bruk av IKT

Ansatte må dele den tro skolen skal fremme. Det vil bli innhentet opplysninger om søkerens samlivsform, religion og livssyn, da dette vil ha betydning for å gjennomføre formålet i stillingen, ref. likestillings og diskrimineringsloven kapittel 5, §30, 3.ledd. Det vises i denne forbindelse også til skolens vedtekter tilgjengelig på skolens hjemmeside.

Skolens fokusområder fremover vil være blant annet tett oppfølging av elevens læring og at vi vil være kristen skole for alle. Vi ser derfor etter ansatte fremmer samarbeidskultur og som aktivt støtter utviklingen av oss som kristen friskole. Lærere som underviser i flere fag og som ønsker store stillinger kan bli prioritert. Formell kompetanse, erfaring og personlige egenskaper vil bli vektlagt etter en helhetsvurdering.

Søknadsskjema lastes ned på www.danielsen-skoler.no/videregaende/ledige-stillinger/ og sendes på e-post til rektor birger.danielsen@danielsen-skoler.no snarest, og senest 17.04.19.

Kontaktpersoner:
Birger Danielsen, rektor. birger.danielsen@danielsen-skoler.no mobil 91804380.
Kari Anne Johansen, inspektør 1. kari.a.johansen@danielsen-skoler.no

 

 

 

Ringevikarer

Skolen er alltid interessert i å knytte til seg ringevikarer i de ulike fagene skolen tilbyr. Meld fra til skolen om dette kan være av interesse. 

X