Ledige stillinger

Ringevikarer

Skolen er alltid interessert i å knytte til seg ringevikarer i de ulike fagene skolen tilbyr. Meld fra til skolen om dette kan være av interesse. 

Ledig stilling som helsesykepleier

Vi har ledig fast stilling som helsesykespleier i 60% stilling fra 01.03.2020. Se vedlegg.
Utlysning helsesykepleier

X