Ledige stillinger

Ledig stilling som kristendomslærer og miljøarbeider

Vår skoleprest går av med pensjon, og vi søker derfor etter kristendomslærer og miljøarbeider fra 01.08.20.
Se utlysningen.
Søknadsskjema lastes ned fra skolens hjemmeside og sendes på e-post til rektor Birger Danielsen innen 13.04.20:
birger.danielsen@danielsen-skoler.no, mobil 91804380.

Ledig stilling som engelsklærer

Vi har fra skolestart i 2020 behov for engelsk ca 55% fast stilling og 28% vikariat(2020-21). Dette kan også eventuelt kombineres med undervisning i andre fag ved skolen.

Til alle våre lærerstillinger kan det tillegges kontaktlærer-funksjon.

Stillingene har en viktig funksjon for å realisere skolens kristne formål. Den som ansettes må derfor kunne identifisere seg med, og fremme formålet, samt forplikte seg på vårt verdidokument. Stillingen er vurdert til å være omfattet av unntaksbestemmelsene i likestillingslovens kapittel 5 § 30, 3.ledd.

Vi er også interessert i å komme i kontakt med lærere med undervisningskompetanse i biologi.

Søknadsskjema lastes ned på skolens hjemmeside og sendes til rektor på e-post innen utgangen av mandag 20.april.

Ringevikarer

Skolen er alltid interessert i å knytte til seg ringevikarer i de ulike fagene skolen tilbyr. Meld fra til skolen om dette kan være av interesse. 

X