Løser klimakrisen med nye ideer!

Løser klimakrisen med nye ideer!

Vg2-elever hos oss er med på Raftostiftelsens undervisningsopplegg Fremtidspiloten. I Fremtidspiloten fokuseres det på å finne løsninger på konkrete klima- og miljøutfordringer, som samtidig ivaretar og fremmer menneskerettighetene. På lik linje med deltalinjen vår, vil Fremtidspiloten styrke troen på at det enkelte mennesket kan utgjøre en forskjell i samfunnet.

Elevene får være med på problemløsning, kreativ idéutvikling og protoyping. Målet er at både lærere og elever skal bli bedre rustet til å bruke disse metodene også på andre problemstillinger, både på skolen og i egen hverdag, og etter at Fremtidspiloten er over.

Fremtidspiloten foregår både på Raftohuset, i Lysthuset hvor Bærekraftig Liv holder til, og hos Hubben på Bryggen.

Fremtidspiloten: Lærlinger skal koble klimaendringer og menneskerettigheter

X