Fire nyansatte på skolen!

Fire nyansatte på skolen!

Dette skoleåret har vi fire helt nye ansatte på skolen. Vi ønsker dem hjertelig velkommen på skolen vår!:) Her skal vi bli litt bedre kjent med dem. De svarte så godt de kunne på disse seks spørsmålene;

 1. Hvor er du fra, og hvor bor du nå?

 2. Hvilken tittel har du her på skolen?

 3. Hva underviser du i, og/ eller hvilke arbeidsoppgaver har du?

 4. Hva er favorittmaten din?

 5. Hvilke interesser har du?

 6. Hva er du opptatt av?

Førstemann ut er Magne Engjom

Magne Engjom

Magne Engjom

 1. Balstad i Troms, men har bodd på Vestlandet siden 1985. Bor nå i Samnanger.

 2. Driftsleder

 3. Alt det tekniske med skolebygget og vedlikehold av det. Skal være IT-hjelp på 509, og være litt i det sosiale miljøet med elevene.

 4. Ulike tacoretter (og ellers tradisjonell bondekost).

 5. Friluftsliv, og å sove ute både sommer og vinter, gjerne i hengekøye. Synger også i kor.

 6. Familien, menigheten og naturen.

 

Neste intervjuobjekt og nyansatt er Inge Økland

Inge Økland

 1. Sotra, men bor nå i Bergen.

 2. Skoleprest

 3. Underviser i kristendom og religion, og i faget tro, livsmestring og etikk på påbygg. Skal ha en del samtaler med elever, holde noen gudstjenester, ha ansvar for skolesamlinger, og dessuten være ute i det sosiale miljøet med elevene.

 4. En kinesisk rett kalt «cho cho» (og ellers pinnekjøtt).

 5. Fotball og idrett generelt. Liker å prøve nye ting.

 6. Opptatt av det som har med kristen tro å gjøre; at folk skal få høre om og bli kjent med Jesus. Liker å snakke med folk om tvil og tro – både i jobbsammenheng og ellers.

Første kvinne ut er Silje Klungland

Silje Klungland

 1. Etne, som ligger sør i Hordaland. Bor nå på Landås.

 2. Engelsklærer

 3. Engelsk på alle trinn og kontaktlærer i 1C.

 4. Pizza

 5. Liker å gå på konserter og veldig glad i reising og fjellturer.

 6. Klima og miljø, og respekt og likeverd mellom mennesker.

 

Sist, men ikke minst, går spørsmålene til Irene Treidene

Irene Treidene

 1. Eiken i Vest-Agder, bor nå på Laksevåg.

 2. Helsesykepleier og litt miljøarbeider.

 3. Helseoppgavene består av samtaler/rådgiving med enkeltelever om fysisk og psykisk helse, i tillegg til litt undervisning, tverrfaglige grupper, temadager, smittervern og vaksinering.
  Miljøoppgavene er blant annet leksehjelp og oppgaver retter mot minoritetselever, i tillegg til ulike trivseltiltak.

 1. Sørlandskomper

 2. Gå turer og dra på kajakkturer. Er interessert i interiør og utsmykking, for eks av kirkerom. Liker å sy og tegne og å lage ting. Leser, og liker å synge og spille piano.

 3. Opptatt av å gi verdi og kjærlighet til enkeltmennesket når jeg møter dem, og rettferdighet for enkeltmennesket, og å leve nær til Gud.

X