Programmering i norskfaget!

Programmering i norskfaget!

Er det noen ord du ønsker å få oversatt fra bokmål til nynorsk?? Klasse 2F har jobbet med programmering i norskfaget, i Scratch. Elevene analyserte en programmeringsoppskrift, for så å bruke informasjonen de fant til å lage sin egen bokmål-nynorsk ordliste! Her er det bare å prøve seg fram?.

Programmering i 2F

Scratch elefant

Scratch på månen

X