Moderne slaveri på samfunnsfagsdagen

Moderne slaveri på samfunnsfagsdagen

Med besøk fra organisasjonen «Hope for Justice» var moderne slaveri temaet for samfunnsfagdagen i Vg1 i går. Elevene ble utfordret når det gjelder holdninger til og sannheter om moderne slaveri, ofte også kalt menneskehandel. Foredragsholderen fra «Hope for Justice» brukte eksempler som press til prostitusjon, tvangsarbeid i private hjem og seksuell utnyttelse for å beskrive hva moderne slaveri kan bestå i. Vg1-elevene fikk flere oppgaver gjennom dagen, og skulle blant annet lage en kampanje mot svart arbeid. Samfunnsfagdagen ga mye kunnskap og la grunnlaget for gode holdninger.

X