Skolevalgdebatt

Skolevalgdebatt

I anledning lokalvalget 9. september var det skolevalgdebatt her på tirsdag. Debatten fant sted i Tabernaklet, og ungdomspolitikere fra ti partier deltok: KrF, SV, FrP, Rødt, Høyre, Ap, Sp, De Kristne, MDG og Venstre.

Ekstra kjekt var det at to Danielsen-elever satt i panelet. KrF var representert ved Vg3-elev Joel Ystebø og Ap av tidligere delta-elev Leonora Hjelle, som nå er leder for AUF Vestland.

Engasjerte politikere og en høflig tone preget generelt debatten. Og Tore Hjalmar Sævik, journalist i avisen Dagen, ledet debatten med stø hånd. For et par år siden vikarierte han også som lærer her på Danielsen.

Skolepolitikk var første tema ut, og da naturlig nok offentlige versus private skoler: Hvilke private skoler skal tillates, og hvor mye skal de få i støtte? Hva med fritt skolevalg, og bør fraværsgrensene endres? Blant ungdomspolitikerne var det tydelig uenighet omkring flere av disse spørsmålene.

Klimapolitikk, tros- og ytringsfrihet og omsorg for svake grupper var de neste tre temaene. Temperatur ble det rundt trosfriheten, ledet an av Joel Ystebø fra KrF, som mente at trosfriheten i økende grad er truet. Det var ellers stor spennvidde i sakene som ble debattert. Hva med bilfritt Bergen, og bompengeringen og busstilbudet? Bør skjenketidene for alkohol i Bergen strammes inn? Eller utvides? Bør det være lov å be om hjelp via tigging?

På stemningen i salen var det tydelig at valgdebatt fenger. Det lover godt for oppslutningen om skolevalget og lokalvalget 9. september. Tusen takk til politikerne som stilte opp, både i debatten og under valgtorget. Vi tror og håper at elevene gjennom debatten har blitt klokere og enda mer motivert til å stemme!

Godt valg til alle elever!

X