Spennende norskundervisning!

Spennende norskundervisning!

Forskerklassen/2F har hatt om opplysningstiden i norskfaget, og har derfor vært på VilVite. Der diskuterte de hvordan tilgang på kunnskap har endret seg opp igjennom historien fra å bare være for noen få, til i dag hvor den er tilgjengelig for de fleste. De har også hatt idemyldring rundt hvordan VR og ny teknologi kan brukes til læring og formidling. Fagdagen ble avsluttet med foredrag om digitale bøker med Rune Vindenes i @lesemester.

X