Stortingsrepresentant Grøvan (KrF) på besøk

Stortingsrepresentant Grøvan (KrF) på besøk

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra KrF besøkte skolen vår forrige fredag. Klasse 1D fikk en prat med Grøvan, og elevene stilte interessante og gode spørsmål: Hva synes du om fraværsgrensen? Møter du ofte Erna Solberg? Er det forskjell på mengden mobbing i private og i offentlige skoler? Hvilke endringer ønsker dere i skolen?

Hans Fredrik Grøvan sa at de ikke var helt fornøyd med fraværsgrensen, for eksempel for elever med psykiske utfordringer. Og Erna Solberg traff han heller sjelden. Når det gjelder mobbing kjente han ikke til noen forskjell når det gjelder private og offentlige skoler, men lovet å undersøke og ta kontakt igjen!

 

 

 

 

X