Studiespesialisering - mange programfag å velge mellom!

Danielsen Videregående Skole tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående trinn 1, 2 og 3. 

På studiespesialiserende programområde kan du velge å gå på det vanlige tilbudet innen studiespesialisering, eller du kan velge en av våre to fordypningslinjer, enten forskerlinjen innenfor realfag, eller KRIK-linjen, som har fokus på breddeidrett. Det vil bli gitt et tilbud om forskerlinjen og KRIK-linjen og mer informasjon om disse fordypningslinjene ved svar på inntak.

Stort utvalg av programfag

Skolen har fem parallellklasser med studiespesialiserende utdanningsprogram på hvert årstrinn. Derfor har vi anledning til å gi elevene et allsidig og variert tilbud av programfag.

Påbygg (Vg3)

Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse her etter to år på yrkesfaglig utdanningsprogram. Les mer om Vg3 påbygningskurs.

Matematikk R1 i Vg1

Skolen tilbyr matematikk R1 i Vg1 for elever som har fullført matematikk 1T i løpet av ungdomsskolen. Dette betyr at man kan at matematikk R2 i Vg2 og dermed bli ferdig med dette faget 1 år tidligere. Det gir mulighet for å fordype seg i andre fag i Vg3, og kanskje mulighet til å ta universitetsfag i samarbeid med Univeristetet i Bergen i Vg3.

Samarbeidsskoler i USA

Hvert år reiser inntil 30 Danielsen-elever til USA for å ta Vg2-året ved en av samarbeidsskolene vår der. Danielsen Videregående Skole samarbeider med to skoler i USA:
Hillcrest Lutheran Academy
Cuyahoga Valley Christian Academy

Plakatlaging i samfunnskunnskap

Forskerlinje

Forskerlinjen er for elever med interesse og motivasjon for realfagene. På denne linjen fokuseres det på utforskende arbeidsmetoder. Les mer om forskerlinjen.

Elevsamarbeid i matematikk

KRIK-linjen

KRIK-linjen er en fordypningslinje med programfaget breddeidrett allerede i Vg1. På KRIK-linjen skapes det godt fellesskap og læringsmiljø gjennom mange ekskursjoner med fysisk aktivitet. Les mer om KRIK-linjen.

Programfag

ProgramområdeProgramfag Vg2Programfag Vg3
REALFAGfysikk 1, kjemi 1, biologi 1, teknologi- og forskningslære 1, matematikk R1, matematikk S1, matematikk (X), informasjonsteknologi 1fysikk 2, kjemi 2, biologi 2, teknologi- og forsknings-
lære 2, matematikk R2, matematikk S2, informasjonsteknologi 2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMIengelsk, fremmedspråk I (tysk, fransk, spansk), historie og filosofi 1, rettslære 1, markedsføring og ledelse 1, sosiologi og sosialantropologi, psykologi 1, entreprenørskap og bedriftsutvikling 1, breddeidrett 1, breddeidrett 2engelsk litteratur og kultur, samfunnsfaglig
engelsk, fremmedspråk III (tysk, fransk, spansk), (spansk II), rettslære 2, markedsføring og ledelse 2, politikk og menneskerettigheter, sosialkunnskap, psykologi 2, entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, breddeidrett 3

Elevtilslutningen påvirker hvilke fag som kommer i gang for hvert enkelt skoleår og hvilke fag som fortsetter på Vg3.

X