Syrere på besøk i fransken

Syrere på besøk i fransken
Fire syriske flyktninger var i dag på besøk i franskgruppen i Vg1. Syrerne Jwan, Amman, Osama og Anas fikk hver sin elevgruppe som de spilte spill sammen med og pratet med. Elevene hadde mange spørsmål, og de fire syrerne svarte så godt de kunne, enten på norsk eller på engelsk. Det så ut til å være en god stemning og elevene lærte villig vekk norske ord og uttrykk.
Senere på dagen ble det mer fokus på franskkompetansen, da elevene skulle skrive om opplevelsen i fortid på fransk.
X