Tidligere statsråd og byrådsleder Strøm-Erichsen på besøk

Tidligere statsråd og byrådsleder Strøm-Erichsen på besøk

Tidligere byrådsleder og ordfører i Bergen, Anne-Grethe Strøm-Erichsen, besøkte deltalinjen i sosiologitimene på mandag. Den andre av skolens sosiologigrupper var også tilstede i auditoriet for å møte henne og høre på foredraget. I tillegg til å ha vært politisk leder lokalt, har Anne-Grethe Strøm-Erichsen vært forsvarsminister og helseminister i den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen fra 2005 til 2013, så hennes politiske erfaring er lang og mangfoldig.

Strøm-Erichsen holdt et foredrag for elevene om sosiale ulikheter og mobilitet, og ikke minst om viktigheten av å engasjere seg, som går rett inn i deltalinjens visjon. Hun sa at det ofte er de nære ting som gjør at en blir politisk engasjert, da det ofte er det nære som opptar en. Hun selv ble i sin tid politisk engasjert gjennom å kjempe for gangsti rundt Ortunvannet, som for henne var en viktig nærmiljøsak på grunn av en funksjonshemmet datter som hun ønsket å kunne trille på tur.

Med henvisning til å engasjere seg pekte hun på at vi ikke kan distansere oss fra konfliktene rundt om i verden, som for eksempel det som skjer i Syria, fordi det i følge henne er «en del av vår framtid og vår frihet». Elevene på deltalinjen har fått flere erfaringer gjennom skoleåret når det gjelder å engasjere seg i konflikter, som rollespill om Syria-konflikten med FN-sambandet under miljøturen. I juni skal deltaelevene også arrangere en samfunnsfagdag for flere andre Vg1-klasser, hvor konflikten i Sør-Sudan er hovedtemaet.

 

X