Trampeklapp for Frank Aarebrot

Trampeklapp for Frank Aarebrot

200års-jubileumet for Grunnloven ble markert med besøk av professor ved sammenliknende politikk, Frank Aarebrot, ved skolesamlingen 2. mai.

Aarebrot holdt et 55 minutter langt foredrag om Norges siste 200 år, hvor han understreket folkebevegelsenes betydning for å virkeliggjøre rettighetene i Grunnloven.

Blant annet fokuserte han på haugianernes rolle i demokratiseringen av Norge. Han kom med en tydelig oppfordring til elevene om at demokratiet hele tiden må vedlikeholdes for at det skal vedvare, og at demokratiet ikke er noe vi må ta for gitt.

X