Utfordringer med vennskap og psykisk helse og rus

Utfordringer med vennskap og psykisk helse og rus

I den ene sosialkunnskapsgruppa har elevene jobbet med et forskningsprosjekt siden før jul.

Kommende uke skal alle prosjektgruppene presentere resultatene. Noen har valgt film som presentasjonsform, andre vil ha foredrag.

Steffen, Synne og Selja har forsket på hvilke utfordringer mangel på relasjoner i oppveksten kan ha på vennskap i dag. De har gjennomført en grundig spørreundersøkelse blant elevene og fått inn mange svar.
Kahtleen, Stine og Ruben har forsket på sammenhengen mellom psykisk helse og rus. De har gjennomført både spørreundersøkelse blant elever og dybdeintervju hos ansatte innenfor psykisk helsevern.

Det blir veldig spennende å høre resultatene og hva de har funnet ut ellers!

X